Rahoitushaun nimi

Selkokirjallisuuden valtionavustus

Rahoittaja

Selkokeskus

Rahoittajan www-sivut

https://selkokeskus.fi/

Kuvaus

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjojen kustantajille. Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtionavustusta, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjojen kustantajat. Apurahaa voi tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Eri hakutyypeille on omat hakuohjeet ja -lomakkeet.

Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea. Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille tai uusintapainoksille. Vaaditut näytteet sekä hakulomakkeet löytyvät erikseen jokaisen hakumuodon yhteydestä.

Hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin Selkokeskuksen verkkosivuilla ennen hakemista. Selkokirjojen kirjoittajien, kuvittajien ja kustantajien sekä koskettelukirjojen tekijöiden haku järjestetään ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisenä. https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjallisuuden-valtionavustus/

Hakuaika

- 31.01.2021

Yhteystiedot

Ella Airaksinen
selkokirjatyöryhmän sihteeri
ella.airaksinen(at)kvl.fi
p. 050-3098466

Hakualat