Rahoitushaun nimi

Projektunderstöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.skib.fi/

Kuvaus

Projekt som kan beviljas understöd skall i enlighet med stiftelsens syfte befrämja svenskspråkiga kultursträvanden och kan t.ex vara forskning, litteratur, konst, scenkonst, resor, utbildning mm.

Hakuohjeet

Ansökan görs företrädesvis med stiftelsens ansökningsformulär för projektunderstöd, som skickas med mejl till ansokan(at)skib.fi. Ansökningen kan också vara fritt formulerad, men ska då innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Läs mer om ansökningsförfarandet på ansökningssidan http://www.skib.fi/kultur/understoed/.