Rahoitushaun nimi

Projektiavustukset kulttuuritoimintaan

Kuvaus

Projektiavustuksilla järjestetään taideprojekteja ja asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä tuetaan kulttuurihyvinvoinnin hankkeita. Avustuksilla tuetaan erityisesti hankkeita, jotka uudistavat espoolaista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Projektiavustuksissa on kolme hakuryhmää:

Lähikulttuuriavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien maksuttomien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen kulttuurityön hankkeisiin.

Kehittämisavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja luovien alojen toimijoille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä. Avustusta voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa.

Kulttuurihyvinvoinnin avustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Taiteen ja kulttuurin menetelmillä osallistujien hyvinvointia edistävien yhteisöllisten projektien toteuttamiseen. Etusijalla ovat ammattitaiteilijoita työllistävät hankkeet. Avustusta voi hakea myös taideharrastustoiminnan käynnistämiseen ja kokeiluun. Harrastustoiminnan järjestämisessä tulee huomioida saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Hankkeiden on toteuduttava Espoossa. Eduksi katsotaan, jos hakijan tavoitteena on juurruttaa toimintamalli Espooseen.

Hakuohjeet

Hakuohjeet löydät tarkemmin sivulta
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuuriavustukset/Projektiavustukset

Milloin: Projektiavustukset ovat haettavissa vuosittain helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Hakuaika päättyy 31.8. klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Miten: Projektiavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Hakulomakkeen saa pyydettäessä osoitteesta kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon.