Rahoitushaun nimi

Pro gradu -apurahat

Rahoittajan www-sivut

https://www.chydenius.net/saatio

Kuvaus

Apurahoja (1.000 EUR/apuraha) pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen. Apurahoja myönnetään:

1) Anders Chydeniusta tai hänen toimintaympäristöään koskevaan historiantutkimukseen,

2) tutkimukseen, joka kohdistuu Anders Chydeniuksen tärkeinä pitämiin kysymyksiin tämän päivän yhteiskunnassa. Etusijalla ovat markkinatalouden vapaus ja vastuu sekä hallinnon avoimuus ja ”tietämisen vapaus” (Freedom of information). Tutkimuksen tieteenalaa ei ole rajoitettu.

Hakuohjeet

Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä tutkimussuunnitelma/aihe-erittely (2-4 sivua) sekä opinnäytetyön ohjaajan lausunto. Hakemukset toimitetaan Anders Chydenius -säätiölle osoitteeseen: PL 567, 67701 Kokkola. Lisätietoja: asiamies Juha Mustonen, sähköposti: asiamies(at)chydenius.net. Apurahoja jaetaan joka toinen vuosi. Lisätietoja WWW-sivulta: http://www.chydenius.net/stipendit.htm.