Rahoitushaun nimi

Pörssisäätiön apuraha

Rahoittaja

Pörssisäätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.porssisaatio.fi

Kuvaus

Pörssisäätiön apurahaa voi hakea arvopaperimarkkinoita tai arvopaperisäästämistä käsitteleviin tutkimuksiin.
Pörssisäätiön apurahat myönnetään ensisijaisesti soveltaviin post doc -tutkimuksiin tai väitöskirjatason tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle.
Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut. Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

Hakuohjeet

Apurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi työryhmän johtaja voi hakea työryhmälle apurahaa.
Hakuohjeet: http://www.porssisaatio.fi/apurahat/

Hakuaika

- 15.04.2020

Yhteystiedot

Joonatan Naukkarinen
puh. 010 820 7500
s-posti: joonatan.naukkarinen(at)porssisaatio.fi

Hakualat