Rahoitushaun nimi

Palosuojelurahaston erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2021

Rahoittaja

Palosuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.psr.fi

Kuvaus

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Syksyn 2020 haun aihealueet ovat:
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa

Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin. Kaikkien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan.

Hakuohjeet

Avustusta haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla. Vapaamuotoisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päivitetyt lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Palosuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta www.psr.fi/erityisavustukset.

Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr(at)intermin.fi.

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakukirje-2021-1.-kierros.pdf

Hakuaika

14.09.2020 - 15.12.2020

Yhteystiedot

Pääsihteeri Johanna Herrala, sähköposti johanna.herrala(at)intermin.fi, puh. 0295 488 460
Erityisasiantuntija Ira Nikoskinen, ira.nikoskinen(at)intermin.fi, puh. 0295 488 285

Hakualat