Rahoitushaun nimi

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiön apurahat 2019

Kuvaus

Säätiö julistaa haettavaksi seuraavat oikeustieteellisen tutkimuksen edistämiseen tarkoitetut apurahat:

  • Tutkimusapuraha, joka myönnetään 3–12 kuukaudeksi oikeustieteelliseen tutkimukseen. Apurahan määrä on 1.705 euroa kuukaudessa. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että sen saaja toimii päätoimisena tutkijana koko apurahakauden. Apuraha myönnetään jatko-opintoihin liittyvää tutkimustyötä tai tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeistä tutkimustyötä varten.
  • Julkaisuapuraha, joka myönnetään oikeustieteellisten julkaisujen laatijoille. Apuraha myönnetään jälkikäteen julkaisun valmistuttua ja enintään kirjoittajalle aiheutuneiden painatus- ja muiden julkaisukulujen määräisesti.
  • Opintoapuraha, joka voidaan myöntää kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvia oikeustieteelliseen jatkotutkintoon tähtääviä opintoja varten sekä ulkomailla tapahtuviin tutkijavierailuihin. Apurahoja ei myönnetä LL.M.-opintoihin eikä tavanomaisiin materiaalihankintoihin. Apurahan suuruus on enintään 4.000 euroa hakijaa kohden.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.lakimiesyhdistys.fi/laitisen-saatio/

Hakuohjeet

Apurahahakemukset laaditaan hakuohjelmalla, joka julkaistaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen www-sivulla (http://www.lakimiesyhdistys.fi) hakuajan alkaessa. Hakemus lähetetään ohjelmasta sähköisesti.

Hakuaika alkaa 6.5.2019 ja päättyy 6.6.2019 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu.

Virallisen työnohjaajan lausunto on toimitettava säätiölle sähköisenä lomakkeena 6.6.2019 klo 14.00 mennessä, jolloin sähköinen lomake sulkeutuu.

Hakuaika

06.05.2019 - 06.06.2019

Yhteystiedot

Laitisen säätiön asiamies: jyri.teramaa(at)kolumbus.fi

Hakualat