Rahoitushaun nimi

Oleskeluapuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.kulttuurirahasto.net

Kuvaus

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa oleskeluapurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin.

Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt ja ryhmät, joiden oleskelu liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen.

Oleskeluapurahaa myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
– edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
– lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
– lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
– selvittää maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Hakuohjeet

Oleskeluapurahaa haetaan rahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonne hakija luo käyttäjätilin.

Linkki hakujärjestelmään: https://ksf.rimbert.fi/.

Hakuaika

07.09.2020 - 01.10.2020

Yhteystiedot

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto,
Rahastosihteeristö
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
puh. 0400 466 440
rahastot(at)hanaholmen.fi

Hakualat