Rahoitushaun nimi

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu

Rahoittajan www-sivut

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Kuvaus

Kilpailu käydään kahdessa sarjassa. Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1.000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

1) Pro gradu -sarja
Työ on hyväksytty 1.6.2017–8.6.2018 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4.

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.
  • Opinnäytetyön tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

2) YAMK-sarja
Työ on hyväksytty ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi 1.6.2016–8.6.2018 välisenä aikana. Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä).

  • Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia.
  • Työssä on lisäksi oltava yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotyön ja/tai nuorisopolitiikan kannalta merkittävä ilmiö tai pohdintaa nuorisotyön tai -politiikan kehittämisestä.

Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna. Opinnäytetyön kielenä voivat olla joko kotimaiset kielet tai englanti. Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, sekä työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran WWW-sivujen kautta, mikäli työ palkitaan.

 

 

Hakuohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa perjantaihin 8.6.2018 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen. Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen opinnaytetyokisa(at)nuorisotutkimus.fi. Tarkemmat tiedot hakemisesta osoitteessa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/opinnaytetyokilpailu2018