Rahoitushaun nimi

MLL:n tutkimussäätiön apuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.mlltutkimussaatio.fi

Kuvaus

Apurahoja myönnetään ajantasaisiin, globaalit muutokset huomioiviin tutkimuksiin, jotka liittyvät lasten ja nuorten mielenterveyden ja tulevaisuustaitojen vahvistamiseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöstutkimuksiin.

Hakuohjeet

Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan allekirjoittama tai hänen sähköpostistaan lähettämä lausunto. Apurahahakemus täytetään verkossa: https://www.mlltutkimussaatio.fi/apurahan-hakeminen/