Rahoitushaun nimi

Minervasäätiön Medix-palkinto

Rahoittaja

Minervasäätiö

Rahoittajan www-sivut

http://minervafoundation.fi

Kuvaus

Minervasäätiön 60-vuotisjuhlan kunniaksi haettavaksi julistetaan kaksi minervasäätiön Medix-palkintoa.

Palkinnot myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana (nyt v. 2018). Kumpikin palkinto on suuruudeltaan 20 000 €. Toinen palkinnoista myönnetään kliinisen lääketieteen alalta ja toinen biolääketieteellisen perustutkimuksen alalta. Työn tulee olla suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa. Yliopiston rehtori tai hänen edustajansa jakaa palkinnot syksyllä 2019, tilaisuus ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Palkinnonjakotilaisuudessa palkinnon saajat pitävät esitelmän palkittujen töiden sisällöstä ja merkityksestä.

Hakuohjeet

Ehdotukset palkittavasta työstä toimitetaan 2.5.2019 mennessä asiantuntijatoimikunnan puheenjohtajalle, professori Vesa Olkkoselle osoitteella vesa.olkkonen(at)helsinki.fi. Hakijan tulee päättää, kumpaa palkintoa hän hakee ja ilmaista se selkeästi ehdotuksessaan otsikolla ”kliininen lääketiede” tai ”biolääketieteellinen perustutkimus”. Ehdotukseen tulee liittää julkaisusta sähköinen (PDF) versio ja mielellään lyhyt perustelu (enintään 1 sivu). Julkaisulla voi olla yksi tai useampia tekijöitä; jälkimmäisessä tapauksessa palkinto jaetaan tekijöille yhteisesti. Yleiskatsauksia ei oteta huomioon ja nippuväitöskirjoista vain osajulkaisut. Tutkijoiden toivotaan lähettävän myös omia artikkeleitaan ehdolle palkintoa varten.

Hakuaika

06.03.2019 - 02.05.2019

Yhteystiedot

Prof. Vesa Olkkonen
s-posti: vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
puh: +358 50 4112297

Hakualat