Rahoitushaun nimi

Mediataiteen kohdeapuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.kopiosto.fi/avek

Kuvaus

Kohdeapuraha on yksityishenkilölle tai työryhmälle myönnettävä henkilökohtainen apuraha. Se on tarkoitettu pienimuotoisten mediataideteosten valmistamiseen. Tuki on aina teoskohtainen. Hakijalla tulee olla suomalainen henkilötunnus.

Tukikriteerit

  • Tuen hakija toimii ammattimaisesti mediataiteen alalla.
  • Tuki kohdistuu uuden mediataideteoksen tekemiseen.
  • AVEKin tuki ei kata kaikkia teoksen tekemisen kuluja, vaan teoksella tulee olla myös muuta vahvistettua rahoitusta.
  • Teokseen liittyvät tekijänoikeusluvat ja mahdolliset korvaukset muille tahoille on huomioitu hakemuksessa.
  • Teokselle on sovittu julkinen ensiesitys tai näyttely.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään AVEK-hakujärjestelmässä. Lisätietoja osoitteessa: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/.

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

AVEKin toimisto
puh. 09 4315 2350

Hakualat