Rahoitushaun nimi

Matka-apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.alys.fi

Kuvaus

Ilman hakuaikaa on haettavissa vierailuapurahoja, jotka on tarkoitettu 1 viikon – 6 kuukautta kestäviin, lastenneurologisen yliopisto-opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeiksi arvioituihin ja hyvin perusteltuihin matkoihin ulkomaisiin alan keskuksiin (esim. perehtyminen erityismenetelmiin tai -tutkimuksiin, meneillään olevan tutkimushankkeen vaatima yhteistyö jne) tai ulkomaisen asiantuntijan kutsumiseksi Suomeen.

Hakuohjeet

Matka-apurahat anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, haku on jatkuva ja se tehdään sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kohde, kesto, kustannukset sekä pidempiaikaisen oleskelun kyseessä ollessa vastaanottavan laitoksen kirjallinen suostumus.

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Säätiöasiamies Päivi Klemola
puh. 045 874 2220
s-posti: toimisto(at)alys.fi tai

professori Leena Haataja
s-posti: leena.haataja(at)hus.fi
puh. 050 427 2069

Hakualat