Rahoitushaun nimi

Markkinointi- ja vientituki

Kuvaus

Markkinointi/vientituen piiriin kuuluvat erilaiset kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeet, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. Tukea myönnetään sellaisille hankkeille, joista on odotettavissa vientituloja joko suoraan tai välillisesti.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea.

Hakuohjeet

Hakemukset on toimitettava ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä.