Rahoitushaun nimi

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahat 2021

Kuvaus

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee monipuolisesti matematiikan ja eksaktien luonnontieteiden perustutkimusta ja kouluopetuksen kehittämistä. Lisätietoja: http://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/apurahat/.

1) Apurahat tieteelliseen tutkimustyöhön: Säätiö tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla mukaan lukien lääketieteellinen kemia. Tukea voidaan myöntää myös tieteellisten kokousten järjestämiseen. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille tieteelliseen tutkimustyöhön, jatko-opintoihin, henkilökohtaisiin apurahoihin ja tutkimustoimintaan liittyviin matkakustannuksiin. Henkilökohtainen apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä.

2) Opettajien jatkokoulutukseen myönnettävät apurahat: Säätiö tukee koulunopettajien jatkokoulutusta matematiikan, fysiikan ja kemian aloilla. Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä myös osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Opettajat voivat myös itse hakea tukea ulkomaisiin kursseihin tai kokouksiin.

Hakuohjeet

Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön lomakkeelle. WWW-sivuilla oleviin hakuohjeisiin tulee tutustua huolellisesti ennen hakemuksen laatimista: http://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/ohjeet-hakemiseen/.

Hakuaika

15.10.2020 - 30.11.2020

Yhteystiedot

Dosentti Niklas Meinander
s-posti: magnus.ehrnrooth(at)protsv.fi
puh. +358-40-7213805

Hakualat