Rahoitushaun nimi

Maaseutupolitiikka / Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Rahoittajan www-sivut

http://www.mmm.fi

Kuvaus

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupolitiikan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista sekä Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä.

Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Hakuohjeet

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen hausta ohjeistetaan erillisellä menettelytapakirjeellä, joka julkaistaan aina hankekuulutuksen liitteenä (vuosittain syys-lokakuussa). Lisätietoja osoitteessa: http://www.maaseutupolitiikka.fi.