Rahoitushaun nimi

Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja taidekriitikoille

Rahoittajan www-sivut

http://www.skr.fi

Kuvaus

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.

Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 2.000–10.000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Päätökset apurahoista julkistetaan vuoden loppuun mennessä.

Liikkuvuusapurahoja voi hakea Kulttuurirahastosta myös maaliskuussa.

Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/liikkuvuusapuraha-elokuun-haku

Hakuaika

10.08.2021 - 31.08.2021

Yhteystiedot

erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
040 536 6580 / 09 6128 1217

suunnittelija Eriika Johansson
09 6128 1213

sähköpostit: etunimi.sukunimi@skr.fi

Hakualat