Rahoitushaun nimi

Koulutustuki

Rahoittajan www-sivut

http://www.kopiosto.fi/avek

Kuvaus

Tukea myönnetään henkilökohtaisena apurahana ammattimaiselle tekijälle. Hakijalla tulee olla suomalainen henkilötunnus.

Tukea voidaan myöntää:

  • audiovisuaalisella alalla taiteellisissa, journalistisissa, taiteellis-teknisissä tai tuotannollisissa tehtävissä toimiville ammattilaisille henkilökohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen
  • ammattilaisten jatkotutkimushankkeisiin
  • alaa koskevien kirjallisten teosten valmistamiseen
  • alan koulutuksen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetun koulutusmateriaalin valmistamiseen
  • kielitaitoon liittyvään koulutukseen myönnetään tukea vain kääntäjille

Hakuohjeet

Tukea haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Tuesta päättää AVEKin koulutusjaosto, jonka seuraava kokous on 17.9.2019. Hakemuksen tulee olla AVEKissa ennen koulutuksen alkua ja viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusjaoksen kokousta. Lisätietoja WWW -sivuilta: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/.

Hakuaika

- syyskuu 2019

Yhteystiedot

AVEKin toimisto
puh. (09) 4315 2350

Hakualat