Rahoitushaun nimi

Koneen Säätiön vuosittainen apurahahaku

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.koneensaatio.fi

Kuvaus

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Apurahaa voi hakea:
1) tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
2) tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
3) tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
4) apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestetään haku Lauttasaaren kartanon residenssiin, jossa suomalainen taide- ja/tai tiedeyhteisö (tai työryhmä) voi hakea 1–4 kuukauden mittaista residenssipaikkaa vakituisesti muualla kuin Suomessa työskentelevälle taiteen ja tieteen asiantuntijalle, kuten tutkijalle, taiteilijalle tai kuraattorille.
Lisätietoa residenssistä: https://koneensaatio.fi/lauttasaaren-kartano/lauttasaaren-kartanon-residenssi/

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2020 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: http://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/