Rahoitushaun nimi

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimushankerahoitus

Rahoittaja

Turun kaupunki

Kuvaus

​Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitetaan akateemista tutkimusta, joka voi tuottaa kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Haussa toivotaan ehdotuksia tutkimushankkeiksi, jotka kohdistuvat yhteen tai useampaan haun neljästä teemasta:

  • Nykyistä merkittävästi nopeampien tietoliikenneyhteyksien (5G jne.) merkitys kaupunkikehitykselle
  • Asumisvaihtoehtojen tarjonta ja houkuttelevuus Turun kaupunkiseudulla
  • Kulttuuri ja kaupunkikulttuuri vetovoimatekijänä
  • Muu, hakijan itse määrittelemä, Turun kaupungin strategisista ohjelmista aiheen ottava kaupunkitutkimushanke

Hakea voivat poikkitieteelliset tutkimusryhmät, joita johtaa ja mahdollisen konsortion osana on tutkijoita Turun yliopistosta tai Abo Akademista. Konsortioihin voi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 600.000 euroa. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta, arvoltaan 150.000 euroa kukin.

Hakuohjeet

Hakemukset tulee jättää 31.10.2018 klo 14.00 mennessä sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon (turun.kaupunki(at)turku.fi), viestin otsikkona Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku.

Vain määräajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Lisätietoja hausta ja hakemuksen ohjeet: http://www.turku.fi/turku-tieto/kaupunkitutkimus/turun-kaupunkitutkimusohjelman-tutkimushaku-2018