Rahoitushaun nimi

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimushankerahoitus

Rahoittaja

Turun kaupunki

Kuvaus

Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitetaan akateemista tutkimusta, jonka oletetaan tuottavan myös kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita tutkimussuunnitelman tieteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, tiedon sovellettavuuteen, ajankohtaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu sovellettava tieto koskee kaupungin kehittämiseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksia – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Ohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen ei tarvitse välttämättä sisältää Turkua koskevaa empiiristä tutkimusta. Sen sijaan tutkimus voi käsitellä yleisemmin jonkin ilmiön muutosta ja sen vaikutusta kaupunkikehitykseen, tai jotain toista kaupunkia tai kaupunkeja, mikäli niistä saatava tieto on perustellusti hyödyllistä Turun kehittämisen kannalta.

Hakea voivat poikkitieteelliset tutkimusryhmät, joita johtaa ja mahdollisen konsortion osana on tutkijoita Turun yliopistosta tai Abo Akademista. Konsortioihin voi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Turun yliopiston tai Åbo Akademin osuus kustakin hankkeesta on kuitenkin oltava vähintään 50%.

Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 600.000€. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta, arvoltaan 150.000€ kukin, siten että vähintään yksi niistä kohdistuu asumistutkimukseen.

Hakuohjeet

Hakemukset tulee jättää 31.10. klo 14.00 mennessä ja toisen kierroksen täsmennetyt hakemukset 10.12. klo 14.00 mennessä. Rahoituspäätökset tehdään 31.12.2019 mennessä.

Hakemus jätetään sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon (turun.kaupunki(at)turku.fi), viestin otsikkona Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku.

Vain määräajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Lisätietoja hausta ja hakemuksen ohjeet: https://www.turku.fi/turku-tieto/kaupunkitutkimus/turun-kaupunkitutkimusohjelman-tutkimushaku-2019