Rahoitushaun nimi

Karjalan Kulttuurirahaston apurahat

Kuvaus

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustatyötä, joka tapahtuu väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Säätiö tukee ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa karjalaista kulttuuritoimintaa.

Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ja niiden alueella asuvien henkinen ja aineellinen vaurastuminen sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta: http://www.karjalankulttuurirahasto.fi
Postitse tai tavallisella sähköpostilla tms lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika: 1.11.2020 – 31.01.2021