Rahoitushaun nimi

Karjalan Kulttuurirahaston apurahat

Kuvaus

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiön apurahatoiminnan painopistealueena on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Karjalankannas. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta: http://www.karjalankulttuurirahasto.fi
Postitse tai tavallisella sähköpostilla tms lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.