Rahoitushaun nimi

Innovaatiopalkinto

Rahoittaja

Palosuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.psr.fi

Kuvaus

Innovaatiopalkinto (enint. 20.000 EUR) jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö, joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa.

Hakuohjeet

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Ehdotukset voi lähettää Palosuojelurahastoon joko postitse osoitteella Palosuojelurahasto, Sisäministeriön kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto ja kirjeeseen merkintä Innovaatiopalkintoehdotus 2017 tai sähköpostitse psr(at)intermin.fi jolloin sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjata Innovaatiopalkintoehdotus 2017 ja Innovaation nimi. Lisätietoja Innovaatiopalkinnosta löytyy WWW-sivulta: http://www.psr.fi/innovaatiopalkinto.