Rahoitushaun nimi

Huonekalusäätiön apuraha

Rahoittaja

Huonekalusäätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.huonekalusaatio.fi/

Kuvaus

Huonekalusäätiö edistää huonekalu-, puusepän-, urheiluväline- ja soitinteollisuuden teknistä kehitystä, suunnittelua ja markkinatutkimusta sekä alan muuta kuin peruskoulutusta. Apurahojen valintakriteerinä painotetaan innovatiivisuutta ja alan viennin edistämistä.

Hakuohjeet

Huonekalusäätiölle osoitettu apurahahakemus tehdään joko vapaamuotoisesti kirjallisesti tai käyttäen sähköistä hakemuslomaketta WWW-sivuilla. Hakemus lähetetään säätiön asiamiehelle osoitteeseen: Huonekalusäätiö, asiamies Juha Sutela PL 19, 00811 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen juha.sutela(at)huonekalusaatio.fi. Tarkempia ohjeita apurahojen hakemisesta säätiön WWW-sivuilta: http://www.huonekalusaatio.fi/content/apurahojen-my%C3%B6nt%C3%A4minen-ja-niiden-hakeminen.

Hakuaika

01.02.2021 - 26.02.2021

Yhteystiedot

Asiamies Juha Sutela
s-posti: juha.sutela(at)huonekalusaatio.fi
puh. 0400506237

Hakualat