Rahoitushaun nimi

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön apurahahaku

Kuvaus

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen. Apurahoja annetaan näiden alojen perustutkimukseen, tieteelliseen kokoukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin, konferenssien järjestämiseen ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Henkilökohtaista apurahaa haettaessa tulee hakemukseen liittää lyhyt ansioluettelo ja julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma. Matka-apurahahakemuksista tulee ilmetä matkan tarkoitus ja arvioidut kustannukset. Tutkimusyhteistyötä koskevista hakemuksista tulee ilmetä, millä tavoin tutkijavierailut tai muut yhteistyön muodot liittyvät tutkijan tai tutkijaryhmän työhön.

Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka. Apurahaan voidaan liittää yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.

Hakuohjeet

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta. Lisätietoja ja linkki hakujärjestelmään https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/brusiinin-saatio.html

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään torstaina 31.5.2018. Hakemusta ei voi enää lähettää hakuajan jälkeen eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika

27.04.2018 - 31.05.2018

Yhteystiedot

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta
puh. 050 4620 889
s-posti: nina.rapelo(at)acadsci.fi

Hakualat