Rahoitushaun nimi

Hankekohtaiset avustukset

Rahoittajan www-sivut

https://rtl-saatio.fi/

Kuvaus

Säätiö tukee rakennustuotteiden ja rakentamisen laadun- ja laadunhallinnan kehittämiseen kohdistuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa eri muodoin. Toiminnan piiriin kuuluvat myös ympäristöongelmien hallintaan ja työturvallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet. Avustuksia voivat hakea eri yhteisöt, yritykset tai tutkimuslaitokset hankkeisiinsa. Lisätietoja säätiön WWW-sivuilta: https://rtl-saatio.fi/hankekohtaiset-avustukset/

Hakuohjeet

Avustushakemukset voivat olla vapaamuotoisia, mutta ne tulee laatia säätiön ohjeiden mukaan. Hakemuksille ei ole määritelty mitään erityistä hakuaikaa. Säätiön hallitus käsittelee hakemuksia kaikissa 5-6 kertaa vuodessa pidettävissä kokouksissaan.

Lue lisää: https://rtl-saatio.fi/hankekohtaiset-avustukset/#hakeminen

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

rtl-saatio(at)rakennusteollisuus.fi

Hakualat