Rahoitushaun nimi

Forskarstipendier för år 2019

Rahoittaja

Victoriastiftelsen

Rahoittajan www-sivut

http://victoriastiftelsen.fi/start/

Kuvaus

Doktorandstipendierna beviljas för ett år i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden.

Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas. Hugade forskare kan anmäla sig till Christel Lamberg-Allardt (christel.lamberg-allardt(at)helsinki.fi).

Hakuohjeet

Ansökningsblanketten finns på webbsidan: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/ansok/. Ansökningarna skall inom september månad skickas till christel.lamberg-allardt(at)helsinki.fi. Mer information: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/forskarstipendier/.

Hakuaika

elokuu 2018 - 30.09.2018

Hakualat