Rahoitushaun nimi

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahoittaja

Palosuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.psr.fi

Kuvaus

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Syksyn 2019 haun aihealueet ovat:
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa

Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin. Kaikkien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoi-minnan edistämiseen.

Hakuohjeet

Avustusta haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla. Vapaamuotoisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päivitetyt lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Palosuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta www.psr.fi/erityisavustukset.

Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr@intermin.fi.

Hakuaika

- 15.12.2019

Yhteystiedot

Palosuojelurahaston sihteeristö
s-posti: psr@intermin.fi

pääsihteeri Johanna Herrala
s-sposti: johanna.herrala@intermin.fi
puh. 0295 488 460.

Hakualat