Rahoitushaun nimi

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Rahoittaja

Palosuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.psr.fi

Kuvaus

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja opintomatkaan sekä stipendejä.

Hakuaika

06.09.2018 - 15.12.2018

Yhteystiedot

pääsihteeri Johanna Herrala, johanna.herrala(at)intermin.fi, puh. 0295 488 460 Palosuojelurahaston virkasähköposti psr(at)intermin.fi

Hakualat