Rahoitushaun nimi

Apuraha Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen

Rahoittajan www-sivut

https://www.villalante.net/1

Kuvaus

Villa Lanten Ystävät ry tukee Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa myöntämällä yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.