Rahoitushaun nimi

Klassisen musiikin apurahat

Rahoittajan www-sivut

https://vuorionsaatio.fi/

Kuvaus

Viljo ja Maire Vuorion säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Toiminnan pääpaino on musiikkitapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Säätiö myöntää apurahojayksittäisille musiikin harrastajille ja yhteisöille. Apurahat on tarkoitettu vaasalaisten klassisen musiikin opiskelijoiden ja harrastajien opintojen tukemiseen, sekä muun musiikkitoiminnan tukemiseen ja pienimuotoisten musiikkitapahtumien järjestämiseen Vaasassa.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan säätiön www-sivun kautta: https://vuorionsaatio.fi/fi/apurahat-ja-stipendit