Rahoitushaun nimi

Emil Öhmannin Säätiön apurahahaku

Kuvaus

Emil Öhmannin Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimukseen. Apurahoja annetaan henkilökohtaisiksi apurahoiksi, matka-apurahoiksi, tutkimusyhteistyöhön (esimerkiksi ulkomaalaisten tutkijoiden vierailuihin) ja konferenssien järjestämiseen. Erityisesti suositaan useamman kuukauden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn voidaan lisätä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset.

Apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Henkilökohtaista apurahaa haettaessa tulee hakemukseen liittää lyhyt ansioluettelo ja julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma. Ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä koskevien apurahahakemusten tulee sisältää selvitys kokonaiskustannuksista. Tutkimusyhteistyötä koskevista hakemuksista tulee ilmetä, millä tavoin tutkijavierailut tai muut yhteistyön muodot liittyvät tutkijan tai tutkijaryhmän työhön.

Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka. Apurahaan voidaan liittää yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.

Hakuohjeet

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta. Lisätietoja ja linkki hakujärjestelmään https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/ohmannin-saatio.html

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään torstaina 31.5.2018. Hakemusta ei voi enää lähettää hakuajan jälkeen eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika

27.04.2018 - 31.05.2018

Yhteystiedot

Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta
puh. 050 4620 889
s-posti: nina.rapelo(at)acadsci.fi

Hakualat