Rahoitushaun nimi

Elävän musiikin tuki

Kuvaus

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat muun muassa yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lisätietoa WWW-sivuilla: https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea

Hakuohjeet

Hakemukset on toimitettava ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksessa tulee olla vahvistetut esiintymisten päivämäärät, vahvistetut esityspaikat ja vahvistetut esiintyjät.

 

 

Hakuaika

- 31.01.2021

Hakualat