Rahoitushaun nimi

Eino Jutikkalan rahaston apurahat

Kuvaus

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta humanistiselle tutkimukselle apurahoja tohtoriopintoihin ja tutkimusvierailuihin.

Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 €) mahdollistamaan vuoden mittainen ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus.

Apurahoja tutkijoille lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa tai kotimaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta.

Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen Tiedeakatemian humanistisen osaston tieteenaloja. Huomaa, että ala valitaan tutkimuksen alan mukaan, ei esimerkiksi sen laitoksen mukaan, missä hakija tekee tutkimustaan. Alan valintaan saa apua Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Hakuohjeet

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta. Lisätietoja ja linkki verkkopalveluun https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/jutikkalan-rahasto.html

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään torstaina 31.5.2018. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.