Rahoitushaun nimi

Eino Jutikkalan rahaston apurahat

Kuvaus

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin.

Hakualoina vuonna 2021 ovat:
– estetiikka
– fennougristiikka
– filosofia
– kasvatustiede
– kielitieteet
– psykologia
– taiteidentutkimus
– teologia
– uskontotiede

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 € / vuosi) on alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla.

Aiemmissa hauissa korkeintaan kolmeksi vuodeksi apurahan saaneiden tulee hakea jatkoa apurahaan vuosittain hakuvuoden hakualoista riippumatta.

Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus väitöskirjan aineistonkeruuseen liittyviin välittömiin kustannuksiin. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Huom. Eino Jutikkalan rahasto on muuttanut hakukäytäntöään vuodesta 2019 lähtien siten, että hakualat on jaettu kahdelle vuodelle: joka toinen vuosi ovat vuorossa arkeologia, historia, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet ja joka toinen vuosi estetiikka ja taiteidentutkimus, fennougristiikka, filosofia, kasvatustiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja uskontotiede.

Hakuohjeet

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet: http://www.acadsci.fi.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 31.5.2021 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika

23.04.2021 - 31.05.2021

Yhteystiedot

Lisätietoja apurahahausta saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta
puh. 050 4620 889
s-posti: nina.rapelo(at)acadsci.fi

Hakualat