Rahoitushaun nimi

Ebeneser-säätiön apuraha

Rahoittaja

Ebeneser-säätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.lastentarhamuseo.fi

Kuvaus

Siiri Vallin sekä Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin rahastosta parittomina vuosina jaettava Ebeneser-säätiön apuraha on vuonna 2021 suuruudeltaan 5.500 euroa, josta 500 euroa tulee kohdentaa matkakustannuksiin oman työn esittelyä varten. Mikäli hakija haluaa hyödyntää 500 euron matkalisän, hänen tulee liittää työsuunnitelmaan työn esittelyä koskeva matkasuunnitelma. Apuraha myönnetään jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöskirjatyön tekemiseen varhaiskasvatuksen alueeseen kuuluvan tutkimuksen tukemiseksi. Vuonna 2021 apuraha myönnetään yhdelle hakijalle.

Hakuohjeet

Hakemukseen liitetään hakijan CV (korkeintaan 3 sivua), työsuunnitelma (korkeintaan 3 sivua), ohjaajan suositus sekä tiedot hakijan kolmen viime vuoden saaduista tai parhaillaan haettavina olevista apurahoista. Apurahahakemukset toimitetaan Ebeneser-säätiöön hakijan harkinnan mukaan joko postitse (Ebeneser-säätiö / Taina Sillanpää, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki) kirjattuna tai perusmaksulla tai sähköpostitse suojattuna tai tavallisena (taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi). Apurahanhakijoilta kerätään vain apurahapäätöksen teon kannalta välttämättömät henkilötiedot. Apurahan maksamiseen tarvittavat tiedot (henkilötunnus ja tilinumero) pyydetään apurahansaajalta erikseen vasta valintapäätöksen jälkeen.

Hakuaika

01.08.2021 - 15.09.2021

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää
puh. +358 50 3070 705
s-posti: taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi

Hakualat