Rahoitushaun nimi

CreaDemo-avustukset

Rahoittajan www-sivut

http://www.kopiosto.fi/avek

Kuvaus

CreaDemo-avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin.

CreaDemo-avustuksia myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten sekä edellä mainittujen välisten verkostojen ja muiden yhteistyömuotojen välisiin tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään CreaDemon sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/

Hakuaika

- 01.04.2020

Yhteystiedot

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen
s-posti: milla.moilanen(at)avek.kopiosto.fi
puh. 040 900 9199 maanantaisin klo 13–15

Hakualat