Rahoitushaun nimi

EDUFI Fellowships

Rahoittaja

Opetushallitus

Rahoittajan www-sivut

http://www.cimo.fi

Kuvaus

EDUFI Fellowship -apurahat on tarkoitettu maisteritasoisen tutkinnon suorittaneille ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille

(olleet Suomessa enint. vuoden ennen hakuhetkeä) jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja opetusyhteistyöhön suomalaisissa yliopistoissa. Ensisijaisesti sellaisille Suomeen kutsuttaville jatko-opiskelijoille, jotka tulevat tekemään suomalaiseen yliopistoon koko väitöskirjaa tai kaksoistutkintoa. Apurahaa voidaan hakea kaikkien ulkomaiden kansalaisille ja kaikille tieteenaloille. Apurahapäätöksiä tehtäessä painottuvat alueellisesti Opetushallituksen strategian mukaisesti Venäjä, Kiina, Intia, Chile, Brasilia ja Pohjois-Amerikka. Apurahaa voivat hakea suomalaisten yliopistojen laitosten edustajat, jotka toimivat stipendiaatin isäntinä. Hakuaika on jatkuva. Apurahan suuruus on 1.500 EUR/kk ja apurahakauden kesto on 3–12 kk.

Hakuohjeet

Apurahahakemus jätetään vähintään 5 kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua. Apurahaa haetaan EDUFI Fellowship -hakulomakkeella, jonka voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakulomake postitetaan Opetushallitukseen kahtena kappaleena osoitteella: Opetushallitus, EDUFI Fellowship, PL 380, 00531 HELSINKI. Lisäohjeet ja hakulomake sivulla: http://www.cimo.fi/ohjelmat/apurahat/jatko_opiskelu_ja_tutkimusapurahat_suomeen/edufi_fellowship