Rahoitushaun nimi

Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Rahoittajan www-sivut

http://www.kopiosto.fi/avek

Kuvaus

Audiovisuaalisen kulttuurin tukea myönnetään kulttuurisesti merkittävien audiovisuaalisen alan festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen sekä muihin tärkeinä pidettäviin audiovisuaalisen kulttuurin muotoihin.

Tukea voivat hakea Suomessa rekisteröidyt yhteisöt ja audiovisuaalisen alan yhtiöt. Myös yksityishenkilöt tai työryhmät voivat erityisistä syistä olla tuen hakijoina. Hakijalla tulee olla suomalainen henkilötunnus.

Hakuohjeet

Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Haku- ja päätösmenettely on sidottu johtokunnan kokousaikoihin. Hakemuksen tulee olla AVEKissa viimeistään kaksi viikkoa ennen johtokunnan kokousta sekä ennen festivaalin tai tapahtuman alkamista.

Lisätietoja hakemisesta ja hakemuksen liitteistä osoitteessa: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/.