Rahoitushaun nimi

Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Rahoittajan www-sivut

http://www.kopiosto.fi/avek

Kuvaus

Audiovisuaalisen kulttuurin tukea myönnetään kulttuurisesti merkittävien audiovisuaalisen alan festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen sekä muihin tärkeinä pidettäviin audiovisuaalisen kulttuurin muotoihin.

Tukea voivat hakea Suomessa rekisteröidyt kirjanpitovelvolliset yhteisöt ja audiovisuaalisen alan yhtiöt. Myös yksityishenkilöt tai työryhmät voivat erityisistä syistä olla tuen hakijoina. Hakijalla tulee olla suomalainen henkilötunnus.

Hakuohjeet

Tukea haetaan AVEKin hakujärjestelmän kautta. Haku- ja päätösmenettely on sidottu johtokunnan kokousaikoihin. Seuraava kokous on keskiviikkona 28.5.2021 ja sitä varten hakemusten tulee olla AVEKissa viimeistään 14.5.2021 klo 16.00, sekä ennen festivaalin tai tapahtuman alkamista.

Lisätietoja hakemisesta ja hakemuksen liitteistä osoitteessa: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/audiovisuaalisen-kulttuurin-tuki/.