Rahoitushaun nimi

Arbetsstipendium

Rahoittajan www-sivut

http://www.kultur.ax/

Kuvaus

Ålands kulturdelegation beviljar arbetsstipendier till enskilda personer bosatta och verksamma på Åland samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om den åländska kulturen. Både etablerade konstnärer och kulturarbetare men även unga konstnärer i början av sin karriär.

Syftet är att stödja konstnärer och kulturarbetare i att kunna verka professionellt. Stipendiet ska främja kulturarbetares utvecklande av kunskap och kompetens inom sitt konstområde genom att möjliggöra skapande på heltid under maximalt 1 år. Arbetsstipendiets maximala belopp är 1 700 €/månad. Stipendiet förutsätter tjänstledighet under stipendietiden.

Hakuohjeet

Ansökan görs digitalt på webbadressen: https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typeId=7247A7C5-B175-4FCD-9489-C2567E4F3727. Mer information om ansökan: http://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/arbetsstipendium. Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15.