Rahoitushaun nimi

Apurahoja tieteelliseen tutkimukseen

Rahoittajan www-sivut

http://www.ottomalm.fi/

Kuvaus

Apurahat on tarkoitettu vähintään maisterin tai vastaavan tutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Hakuohjeet

Hakemukset liitteineen (lyhyt tutkimussuunnitelma (korkeintaan 4 sivua), budjetti, CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta (osoite: http://www.ottomalm.fi/), mistä löytyy myös tarkempia ohjeita. Työskentelyapurahoja myönnetään korkeintaan puoleksi vuodeksi.