Rahoitushaun nimi

Apurahoja opiskelijoille Holger Frykenstedtin stipendirahastosta

Rahoittajan www-sivut

http://www.sls.fi

Kuvaus

Apurahat on tarkoitettu opinnoissaan menestyneille suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille, joiden maisteritutkielman aihe käsittelee kulttuuria Suomessa tai 1700-luvun Ruotsia tai ruotsalaista romantiikkaa.

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää Svenska litteratursällskapetin sähköiseen palveluun syyskuun aikana. Apurahan suuruus on 2000 euroa.

Todistus opiskelujen etenemisestä sekä tutkielman aiheen hyväksymisestä liitetään hakemukseen.

Apurahan saaneiden nimet julkaistaan, kun SLS on tehnyt apurahapäätöksen. Nimet julkaistaan myös SLS:n www-sivuilla. SLS ilmoittaa myönnetyistä apurahoista postitse. Käytetystä apurahasta ei tarvitse tehdä raporttia, mutta valmis pro gradu -tutkielma tulee lähettää sähköisessä muodossa SLS:lle.

Lisätietoa: https://www.sls.fi/fi/holger-frykenstedtin-stipendirahaston-hakuohjeet#stipendin-saajalle