Rahoitushaun nimi

Haussa ratkaisuja ympäristönsuojelun edistämiseksi

Rahoittajan www-sivut

http://www.nessling.fi

Kuvaus

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Tuemme myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.

Säätiön tutkimus ja muu tuettu toiminta jaetaan syksyn 2019 haussa viiteen ilmiöön, joihin liittyviä ratkaisuja hakijat ehdottavat. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

1. Ilmastonmuutos
2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
4. Vesiriskit
5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan sähköisesti. Tarkemmat hakuohjeet ja rahoituksen kriteerit löytyvät säätiön www-sivuilta http://www.nessling.fi.

Hakuaika

12.08.2019 - 13.09.2019

Yhteystiedot

Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola
s-posti: minttu.jaakkola(at)nessling.fi

Hakualat