Rahoitushaun nimi

Apurahat vuodelle 2021

Kuvaus

Apurahat myönnetään lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille

1) äskettäin (10.9.2020 lukien viiden vuoden sisällä) väitelleille tutkimustyön jatkamiseen (suuruudeltaan enint. 50.000 euroa)

2) nuorille tutkijoille (ei väitelleille) tieteellistä tutkimustyötä varten (suuruudeltaan enint. 5.000 euroa)

Pienet apurahat (enint. 5.000 euroa) ovat aina henkilökohtaista apurahaa. Suurissa apurahoissa eduksi luetaan ulkomaiselle Post doc -kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc -kauden pidentäminen tai sellaiselta palaaminen. Post doc -apurahan hakemukseen on liitettävä tutkimuksen suorituspaikan (yliopisto tai laitos) sitoumus.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.orion.fi/tutkimus/orionin-tutkimussaatio/orionin-tutkimussaation-apurahat-vuodelle-2021-ovat-haettavana-1.8.2020—10.9.2020/

Hakuohjeet

Apurahojen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa https://orion.apurahat.fi/haku. Hakemus laaditaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ja suosituskirjeitä ei käsitellä.