Rahoitushaun nimi

Apurahat vuodelle 2019

Kuvaus

Apurahat myönnetään lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille

1) äskettäin (10.9.2018 lukien viiden vuoden sisällä) väitelleille tutkimustyön jatkamiseen (suuruudeltaan enintään 50.000 euroa) sekä

2) nuorille tutkijoille (ei väitelleille) tieteellistä tutkimustyötä varten (suuruudeltaan enintään 5.000 euroa).

Pienet apurahat (enintään 5.000 euroa) ovat aina henkilökohtaista apurahaa. Eduksi luetaan ulkomaiselle Post doc -kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc -kauden pidentäminen tai sellaiselta palaaminen. Post doc -apurahan hakemukseen on liitettävä tutkimuksen suorituspaikan (yliopisto tai laitos) sitoumus.

Hakuohjeet

Hakemus toimitetaan sähköisellä hakemuslomakkeella, joka on Tutkimussäätiön WWW-sivuilla: http://www.orion.fi/tutkimus/orionin-tutkimussaatio. Hakemus laaditaan äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi, ja muussa tapauksessa englannin kielellä. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ja suosituskirjeitä ei käsitellä.

Yhteydenottoihin vastaa Tutkimussäätiön asiamies Anu Imppola, puh. 010 426 3803.