Rahoitushaun nimi

Apurahat vuodelle 2020

Kuvaus

Apurahat myönnetään lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille

1) äskettäin (10.9.2019 lukien viiden vuoden sisällä) väitelleille tutkimustyön jatkamiseen (suuruudeltaan enintään 50.000 euroa)

2) nuorille tutkijoille (ei väitelleille) tieteellistä tutkimustyötä varten (suuruudeltaan enintään 5.000 euroa)

Pienet apurahat (enintään 5.000 euroa) ovat aina henkilökohtaista apurahaa. Suurissa apurahoissa eduksi luetaan ulkomaiselle Post doc -kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc -kauden pidentäminen tai sellaiselta palaaminen. Post doc -apurahan hakemukseen on liitettävä tutkimuksen suorituspaikan (yliopisto tai laitos) sitoumus.

Hakuohjeet

Apurahojen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella säätiön www-sivuilla: https://www.orion.fi/tutkimus/orionin-tutkimussaatio. Hakemus laaditaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ja suosituskirjeitä ei käsitellä.