Rahoitushaun nimi

Apurahat väitöskirjatyöhön

Rahoittajan www-sivut

http://www.oskhuttusensaatio.net

Kuvaus

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot, joskin muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua.

Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2021. Apurahakautta voidaan myöhemmin jatkaa kolmannella vuodella.

Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 23.250 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3.200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu).

Hakuohjeet

Apurahahakemus tehdään lomakkeelle, jonka saa säätiön WWW-sivulta http://www.oskhuttusensaatio.net tai asiamieheltä Timo Åvistilta, puh. 02941 22102. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2020 osoitteella: timo.avist(at)helsinki.fi. Allekirjoitetut hakemuslomakkeet (ilman liitteitä) lähetetään osoitteella: Osk. Huttusen säätiö, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto. Niiden tulee olla perillä kesäkuun loppuun mennessä.