Rahoitushaun nimi

Apurahat opintojen tukemiseen

Rahoittajan www-sivut

http://www.konkordia-liitto.com

Kuvaus

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia:
1) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemistä varten. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2019 alat ovat: bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteet, tekniset ja matemaattis-luonnontieteelliset alat, farmasia, ympäristötutkimus ja kuvataiteiden tutkimus.
2) Ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten (tieteenalasta riippumatta), jos hakijalla on kongressissa esitys tai muu sovittu tehtävä. Ei post doc, ei tutkijavierailu.
3) Ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.

Hakuohjeet

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 9.2.2020.